home gallery prints newsletter contact background
       

Mae gwaith Aneurin yn un a'r Ddyfed wledig. Oherwydd ei gysylltiad personol a'r tir ac a phobl y tir fe dyfodd y gweithiau hyn yn eiconig yn llygaid llawer o'i gyd-Gymru. Mae rhywbeth oesol yn y gwaith - unigrwydd hanfodol yr unigolyn, cynulliad o wladwyr, sancteiddrwydd y tir ac ardderchowgrwydd Y Cobyn Cymreig. Aneurin's work is one with rural Dyfed. The work seems to grow organically from the land and is seen as iconic art in the eyes of so many. There is a timeless quality to the work - the individual in solitute, a gathering of country people, the sanctity of the earth and the flabouyancy of the Welsh Cob.